ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

21 Σεπτεμβρίου 2024

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΗΣΙΣ

ΕΚΘΕΤΕΣ

Εκπαίδευση STEAM

STEAMLAND

Το STEAMLAND est.2023 είναι το πρώτο φεστιβάλ εξωσχολικών STEAM δραστηριοτήτων για παιδιά με περιέργεια και τους κηδεμόνες τους. Ένας θεσμός που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ΝΟΗΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά 4-12 ετών με περιέργεια και τους κηδεμόνες τους να γνωρίσουν τις ομάδες και τους φορείς της πόλης μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ευρύ πεδίο STEAM στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν την εξωσχολική δραστηριότητα, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα των παιδιών.

To STEAMLAND στηρίζει σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

*STEAM: Science (Επιστήμη), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Art (Τέχνη), Mathematics (Μαθηματικά)

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4

Εκθέτες